Om oss

Velkommen til RAKKESTAD Frivilligsentral Alle er velkommen til å besøke oss. Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Vil du treffe nye mennesker? Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Rakkestad Frivilligsentral

Sentralen eies og drives av Rakkestad Kommune.
Sentralen er organisert under Seksjon Familiesenter Rakkestad.

Hovedmålsetting for sentralen:

Sentralen skal være en møteplass for frivillig virksomhet.
Sentralen skal sette frivillige i fokus, imøtekomme ønsker og forslag om nye aktiviteter. Fremme til innsats fra brukere og frivillige og legge forholdene til rette for de som har ideer som kan gjennomføres. Sentralen er for alle, uansett tro, kjønn, rase og alder.

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres Frivillig.

Hvor er vi?

Du finner oss på Familiesenteret i Skogveien 9.

Sosiale media

2021 © Rakkestad frivilligsentral